Prowadzenie firmy zdecydowanie łatwiejsze

Od kilku lat systematycznie wdrażane są kolejne systemowe rozwiązania, mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom życia i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Zmiany dokonują się powoli, bo często przeszkodą nie są przepisy, ale urzędnicy i ich mentalność, która każe w każdym właścicielu firmy dopatrywać się potencjalnego oszusta i w związku z tym żądać od niego dostarczenie dziesiątek różnych dokumentów potwierdzających, że to co mówi jest zgodne z prawda i ma pokrycie w dokumentacji. Na szczęście jednak, chociaż tempo zmian jest raczej ewolucyjne niż rewolucyjne, to zaczynają być one odczuwalne, zwłaszcza jeśli porówna się przepisy dotyczące otwierania firmy obowiązujące jeszcze przed kilkunastu laty z tymi, które obowiązują obecnie. Otwarcie firmy jest dzisiaj zdecydowanie prostsze i zabiera mniej czasu, chociaż idea jednego okienka, w którym będzie można załatwić wszystkie związane z firmą sprawy, jeszcze nie wszędzie się przyjęła. Jednak wiele spraw można dziś bez problemu załatwić drogą elektroniczną, dostarczając do urzędu skany niezbędnych dokumentów, bez konieczności fatygowania się tam z każdym malutkim świstkiem, którego akurat zabrakło. Można mieć tylko nadzieję, że ten kierunek zmian się utrzyma i otworzenie oraz prowadzenie firmy będzie coraz łatwiejsze.

Firma nie jest anonimowa

Prowadząc firmę należy wpisać ją do odpowiednich rejestrów. W różnych krajach noszą one nieco inne nazwy, ale cel ich istnienia jest zawsze ten sam. Chodzi o ewidencjonowanie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danego kraju, niezależnie d tego czy tym podmiotem jest osoba fizyczna będąca właścicielem jednoosobowej firmy czy też osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Bardzo ważną zasadą wynikającą z tego obowiązku rejestracyjnego jest reguła dotycząca jawności firmy. Nie ma firm anonimowych. Firma musi być jawna. Ułatwia to ewentualne poszukiwania przedsiębiorcy przed urzędu czy ewentualnych wierzycieli lub jakiekolwiek inne podmioty, które potrzebują informacji na temat firmy. Podstawowe dane dotyczące właściciela, adresu siedziby firmy i głównych rodzajów jej działalności są dostępne dla każdego obywatela. W zależności od tego, jaka osoba prowadzi daną firmę, przewidziano w naszym kraju dwa rodzaje niezależnych rejestrów. Pierwszy przewidziany jest dla takich firm, które prowadzi zwykły Kowalski zwany w prawie osobą fizyczną. Natomiast dla firm, które prowadzą albo osoby prawne, na przykład spółki albo inne jednostki bez osobowości prawnej istnieje odrębna ewidencja. Jawność danych znacznie ułatwia uzyskiwanie informacji o firmach.

Szkolenia to lepsze kwalifikacje

Niezbędnym elementem w zarządzaniu firmą jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do rozwoju zawodowego. Nie ma do tego skuteczniejszej drogi niż inwestycja w szkolenia. Dla firmy jest to niejednokrotnie spory wydatek, bo wiąże się z koniecznością znalezienia dobrej firmy szkoleniowej i doświadczonych trenerów, ale warto to zrobić, nawet jeśli korzyści nie będą od razu zauważalnie przekładać się na zwiększenie obrotów. Pracownicy dobrze przeszkoleni będą mieli nie tylko lepsze kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne, ale zyskają przekonanie, że pracodawca o nich dba, dzięki czemu ich lojalność wobec firmy i zespołu współpracowników oraz motywacja do pracy z pewnością wzrośnie. Szkolenia bywają obecnie wykorzystywane przez właścicieli firm jako element systemu motywacyjnego, mającego zwiększyć przede wszystkim zaangażowanie zatrudnionych w firmie osób w wykonywane zadania, ale także poprawić relacje interpersonalne w zespole. Niejednokrotnie szkolenie całkowicie odmienia samopoczucie pracowników, jak również pozwala im popatrzeć z zupełnie nowej perspektywy nie tylko na codziennie wykonywana pracę, ale i na ludzi, którzy siedzą z nimi w jednym biurze. Warto o szkoleniach pamiętać i systematycznie je organizować, bo to inwestycja, która firmie na pewno się zwróci.

Studia ekonomiczne a życie

Przy okazji podkreślania, jak ważne są podstawy teoretyczne przy prowadzeniu firmy, zastanówmy się nad kwestią, co w ogóle dają studia ekonomiczne ? W okresie minionego ustroju mało kto kończył studia ekonomiczne, gdyż tzw. ekonomia socjalistyczna miała się do prawdziwej ekonomii, czyli ekonomii państw kapitalistycznych, jak pięść do nosa. Po 1989 roku aż do dziś bardzo wzrosła liczba studentów i absolwentów wyższych uczelniach, w tym większość ukończyła właśnie studia związane z ekonomią i finansami. Co dały im one ? Teorię, jeśli ktoś rzetelnie się uczył, na pewno, umiejętności praktyczne – niekonieczne. W zderzeniu z twardymi realiami rynku pracy także bywało różnie. Jeszcze na początku XXI wieku ukończenie studiów ekonomicznych w praktyce gwarantowało dobrą pracę. Dziś w dobie kryzysu, gdy bezrobocie wzrosło, choć i tak jego szczyt mamy za sobą, o dobrą pracę jest coraz trudniej. W dodatku nastąpił przesyt ilością absolwentów kierunków ekonomicznych i coraz trudniej znajdować im jakąkolwiek pracę, nie tylko w zgodzie ze swoimi kwalifikacjami.

Jaka praca, taka płaca

W czasach tzw. komuny obowiązywała niepisana zasada „czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy”. Przez lata zmieniała się jedynie ilość tysięcy wymienianych w tym powiedzeniu, choć przecież w ekonomii socjalistycznej oficjalnie inflacji nie było. Dziś ustrój zmienił się całkowicie i również całkowicie zmieniło się podejście naszych rodaków do pracy, a więc teoretycznie wszyscy powinni podporządkować się zasadzie „jaka praca, taka płaca”. Jednak często można zauważyć, że zwłaszcza mali pracodawcy w sensie wielkości firmy i liczby zatrudnianych pracowników, ale też i wielu całkiem dużych pracodawców, wykorzystuje swych pracowników w kontekście płacy nieadekwatnej do wykonanej pracy. Oczywiście, można zrozumieć to, że wiele małych, zwłaszcza rodzinnych firm z trudem w czasach kryzysu osiąga niewielki zysk i nie może zaoferować swym pracownikom wysokich pensji. Jednak trudno zaakceptować postępowanie wielu korporacji, które płacą pensje menedżerom wysokiego szczebla pensje kilkadziesiąt razy wyższe niż szeregowym pracownikom, a przecież wszyscy wykonują rzetelnie swoją pracę, niezależnie od stopnia odpowiedzialności, z jaką ona się wiąże.

Prowadzenie firmy przez Internet

W chwili obecnej wiele osób chce prowadzić własną firmę. Niestety wiele osób rezygnuje z tego planu, bowiem nie dysponuje lokalem, bądź też nie stać jej na wynajęcie. Prawda jest jednak taka, że jest wiele, rodzai działalności, które mogą prosperować za pośrednictwem Internetu. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim minimalizujemy koszty związane z prowadzeniem firmy. Nie jesteśmy zmuszeni do płacenia wynajmu, czynszu, mediów itp. Poniesione koszty to zakup odpowiedniego sprzętu, który jest niezbędny do funkcjonowania naszej firmy i stały dostęp do Internetu. W dzisiejszych czasach Internet jest olbrzymim źródłem klientów i jeśli dobrze pokierujemy firmą, to możemy odnieść w swojej branży niemały sukces. Warto zwrócić uwagę na fakt, że prowadzenie firmy za pośrednictwem Internetu to nie tylko niższe koszty, ale i możliwości. Nasza działalność jest stosunkowo mała, więc księgowość możesz prowadzić samodzielnie przy wykorzystaniu nowoczesnych programów księgowych. Wykorzystanie ich pozwoli Ci na zaoszczędzenie czasu, a także sprawi, że nie będziesz zależny od osób trzecich. W chwili obecnej coraz więcej osób szuka firm jak i rozwiązań w Internecie, zatem tego rodzaju działalność jest jak najlepszym rozwiązaniem. Jeśli firma będzie przynosiła odpowiednie zyski, wówczas możesz pomyśleć o jej rozwinięciu np. poprzez kontynuację w lokalu.

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy

Początki wszystkie są zawsze trudne. Ktoś dowcipny kiedyś powiedział, że „jeśli otworzyłeś działalność i idzie Ci jak z płatka, to zapewne kroczysz niewłaściwą drogą”. Bo prawdziwego sukcesu nie da się ot tak, bez wysiłku osiągnąć. Gdyby tak było, to wszyscy by tak robili. A tak przecież nie jest. Na jednego, któremu się udało przypada ze dwóch, którzy ponieśli porażkę. A problemy są największe na początku. Zwłaszcza, jeśli do otwarcia firmy są potrzebne pieniądze, bo taki jest profil planowanej działalności. Trzeba je skądś załatwić, by zrobić rozruch i przetrzymać pierwsze miesiące, bo nie jest wcale powiedziane, że firma przychody uzyska od pierwszego miesiąca działania. Źródła finansowania mogą być najrozmaitsze. Najlepszym są oczywiście własne oszczędności, lub pożyczenie od rodziny, czy znajomych. To może być wystarczające w przypadku małej firmy, gdzie nakłady nie są zbyt duże. W przypadku otwierania bardziej kapitałochłonnego przedsięwzięcia to może okazać się za mało. Wtedy ratunkiem mogą być środki z Unii Europejskiej, lub urzędu pracy, jeśli wcześniej było się zarejestrowanym jako bezrobotny. No i trzecim, najczęściej spotykanym źródłem pieniędzy jest kredyt bankowy. O taki jest niestety stosunkowo trudno, bo banki bardzo nieufnie podchodzą do pożyczania pieniędzy na interes, który jeszcze nie zarabia. Przekonać ich może tylko bardzo dobrze napisany biznesplan i zabezpieczenie kredytu na majątku firmy, lub domu właściciela.

Mała firma budowlana

Ludzie otwierają własne działalności gospodarcze najczęściej wtedy, gdy widzą na rynku dla siebie szansę na to, aby zarobić i utrzymać się. Tak jest najczęściej w okresie hossy i rozkwitu gospodarczego. I gdy w kraju dzieje się wiele, otwierają się nowe sklepy, buduje drogi, budynki, kwitnie handel zagraniczny. Wtedy ludzie nabierają odwagi, że im się uda. Kilka lat temu tak właśnie było z firmami budowlanymi. W Polsce gospodarka prężnie się rozwijała, dysponowała sporymi środkami z Unii Europejskiej na infrastrukturę, a w dodatku zostało nam przyznane Euro2012, które sprawiło, że ilość inwestycji budowlanych gwałtownie wzrosła. To wszystko zebrane razem, przyczyniło się do intensywnego wzrostu małych firm budowlanych na terenie całego kraju. Każda taka firma liczyła zazwyczaj niewiele osób, które często specjalizowały się w robieniu jednej rzeczy i podnajmowały się do pracy u większych, którzy nie wyrabiali się terminowo ze wszystkimi zleconymi im pracami. Wszyscy byli z tego zadowoleni, bo Ci więksi mogli zarobić na tych pracach, a potem rozstać się bez problemów po wykonaniu zadania z podwykonawcą, a te małe firmy też swoje zarobiły. I to zazwyczaj więcej niż gdyby byli zatrudnieni na etacie. I mogli szukać dalej pracy. A że jej nie brakowało, to poszukiwania zazwyczaj nie trwały zbyt długo.

Masz firmę – kup oprogramowanie

Trudno sobie w dzisiejszych czasach prowadzenie nowoczesnego biznesu bez wsparcia informatycznego. Każda firma dla płynnego funkcjonowania potrzebuje sprzętu komputerowego, który zautomatyzuje i ułatwi wiele spraw. Sieć komputerowa pomoże pracownikom na bieżąco się komunikować i raportować o postępie w realizacji powierzonych zadań, a odpowiednie oprogramowanie umożliwi sprawne zarządzanie oraz prowadzenie księgowości. Właściciel firmy musi zadając o zakup odpowiednich programów, w tym nie tylko edytorów umożliwiających tworzenie korespondencji z klientami i arkuszy kalkulacyjnych, ale również oprogramowania porządkującego wystawianie faktur oraz składanie comiesięcznych dokumentów urzędowych do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych. Automatyzacja tych zadań ma same zalety. Po pierwsze ułatwia zadanie księgowej, a po drugie zapobiega zapominaniu o dostarczeniu do urzędów stosownych oświadczeń i druków, dzięki czemu firma uniknie niepotrzebnych kłopotów i kontroli skarbowych. Nawet, jeśli właściciel liczy na osiągniecie w ten sposób pozornych i chwilowych oszczędności, nie powinien pod żadnym pozorem instalować w firmie nielegalnego oprogramowania bez licencji producenta. To aż prosi się o kontrolę. Zamiast oszczędności, może sobie w ten sposób zafundować jedynie kłopoty.

Pomysł na własny biznes

Najlepiej na prowadzeniu własnego biznesu wychodzą ludzie z pasją. Nie chodzi tutaj o pasję typowo ekonomiczna, związaną ze znajomością ekonomii, robienia bilansu i pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności, chociaż oczywiście są to umiejętności niezbędne do tego, aby odnieść sukces. Chodzi o pomysł, który będzie na tyle atrakcyjny, że przyjmie się na rynku i zachęci potencjalnych klientów do skorzystania z usługi lub dokonania zakupu. Jeśli ktoś ma pasję, to własna firma daje mu wspaniała okazję, aby swoje zainteresowania połączyć z pracą zawodową. To rzadkie szczęście w dzisiejszych czasach i mogą je osiągnąć tylko ludzie dysponujący wystarczającą odwagą i determinacją, by ze swojego hobby uczynić interes. Może to być cokolwiek, co stanowi centrum czyjegoś życia: dzierganie na drutach uroczych bibelotów, żeglarstwo albo chodzenie po górach, ilustrowanie bajek dla dzieci, mistrzowska umiejętność malowania paznokci lub jakakolwiek inna pasja. Że nie jest to zadanie niewykonalne i nierealne, pokazuje codziennie mnóstwo przykładów, zarówno małych jednoosobowych firm, jak i ogromnych przedsiębiorstw, których działalność rozpoczęła się od wizji jednego człowieka, który wiedział, co go tak naprawdę pasjonuje i co chce osiągnąć. Mając pasję i pomysł, ma się spore szanse na sukces.

Nie ryzykuj prowadząc firmę

Większość osób prowadzących firmy jest uczciwymi obywatelami, odprowadzającymi na bieżąco wszystkie należne podatki, składającymi w terminie wszystkie zeznania w urzędzie skarbowym oraz zakładzie ubezpieczeń społecznych, płacącymi wymagane w przepisach składki i prowadzącymi przejrzystą księgowość. Jeśli właściciel takiej firmy zostaje wezwany przez naczelnika urzędu skarbowego do wyjaśnienia jakiejś wątpliwej kwestii, która pojawiła się w jego dokumentach, to najprawdopodobniej wynika to z pośpiechu lub niewiedzy, a nie jest wynikiem złej woli czy chęci oszukania urzędu. Zazwyczaj takie problemy szybko się wyjaśniają, a przedsiębiorca korzystając z instytucji tak zwanego czynnego żalu nawet nie musi płacić wysokich kar administracyjnych. Jednak jest niewielkie grono ludzi, którzy mają w planie oszukać urząd, a poprzez to budżet. Ukrywają w książkach przychodów i rozchodów niektóre z faktur, zawyżają koszty i chętnie wykorzystają każdą najmniejszą lukę w prawie, aby tylko wyjść na swoje. Swoje we własnym przekonaniu, bo tak naprawdę mamy do czynienia w takim przypadku z okradaniem. Okradani przez nieuczciwa firmę jesteśmy my wszyscy jako podatnicy, chociaż właścicielowi firmy wydaje się, że oszukuje jedynie urząd skarbowy. Z reguły takie próby oszukiwania w końcu wychodzą na jaw.

Konkurencja mile widziana

Wolny rynek jak każda forma organizacji gospodarczej ma swoje wady i zalety. Z punktu widzenia konsumenta i klienta tych ostatnich jest jednak zdecydowanie więcej. Jeśli na rynku działa kilka firm produkujących podobne towary albo oferujących takie same usługi, to może on wybrać taka, która w stu procentach zaspokoi jego oczekiwania. Firmy doskonale o tym wiedza, więc wymusza to na nich nieustanne podnoszenie standardu świadczonych usług, bo w przeciwnym wypadku niezadowolony klient nie dość, że pójdzie do konkurencji, to jeszcze na dodatek zrobi firmie zła reklamę. Firma w warunkach dużej konkurencyjności musi się wciąż rozwijać. Oczywiście czasami mordercze tempo tego wyścigu o klienta wykończa słabsze firmy, które nie mogąc nadążyć po prostu znikają z rynku. Mówi się tez o nieuczciwej konkurencji, która wprost jest obliczona na wygonienie konkurencyjnej firmy z rynku i doprowadzenie do jej upadku. Istnieje wiele instytucji, które mogą chronić firmy przed wplataniem się w taką walkę i rozstrzygają ewentualne spory między rywalizującymi ze sobą przedsiębiorcami. Odbyło się wiele procesów, które zapobiegły nieuczciwemu postępowaniu właścicieli wobec swoich konkurentów, a także wobec klientów, co bywa częstym zjawiskiem. Konkurencja jest mile widziana pod warunkiem, że odbywa się fair play.

Jak właściciel firmy może sobie własnoręcznie strzelić w kolano?

Jest kilka banalnie prostych sposobów na odniesienie spektakularnej klęski biznesowej. Jeśli przedsiębiorca prowadzący firmę zastosuje jeden z nich, to można to nazwać błędem. Każdemu w końcu zdarzają się pomyłki i potknięcia. Jeśli jednak konsekwentnie swoje błędy powtarza lub poszerza ich wachlarz stosując z uporem cała dostępna ich paletę, to można z przymrużeniem oka mówić o specyficznym rodzaju talentu. Zazwyczaj tacy ludzie po prostu nie otwierają firmy, nie czując do tego typu działalności najmniejszego powołania. Taki antytalent biznesowy gwarantuje porażkę i zdarza się rzadko Można go porównać do oddania całej serii pocisków we własną stopę lub kolano. Skutki są łatwe do przewidzenia. Recepta na porażkę jest prosta. Należy otworzyć w firmę w branży, na której właściciel zupełnie się nie zna, a wręcz go ona nudzi. Nie zatrudniać księgowej, bo przecież wszystkie przychodzi i koszty ich uzyskania powinny być oczywiste dla dowolnego przedstawicie urzędu skarbowego. Pod żadnym pozorem nie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zadbać o zatrudnienie niekompetentnych i niemiłych pracowników, którzy odstrasza wszystkich potencjalnych klientów. Oferować towary fatalnej jakości i nie przyjmować żadnych reklamacji. Nie odpowiadać na telefony kontrahentów. Klęska gwarantowana.

Nazwa spójna z działalnością

O tym, jak ważna jest nośna pod względem reklamowym nazwa firmy, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedza o tym doskonale specjaliści od reklamy i budowania wizerunku marki, a coraz częściej zwracają na ten szczegół uwagę również przedsiębiorcy. Na szczęście nastąpiła spora zmiana w świadomości znaczenia nazw, bo przed laty funkcjonowało na rynku mnóstwo firm z nazwami, o które łatwo było sobie połamać język, pozbawionymi wdzięku i najczęściej w jakiś nie do końca jasny sposób mającymi nawiązywać do rodzaju działalności w połączeniu z fragmentami imion i nazwisk właścicieli. Do dziś na starych szyldach straszą przechodniów takie nowotwory językowe, ale ku zadowoleniu wszystkich takich potworków jest coraz mniej. Troska o nazwę firmy owocuje oryginalnymi nazwami bazującymi na skojarzeniach z profilem działalności, często odwołując się nawet do erudycyjnej wiedzy. Doskonale sprawdzają się nazwy jednowyrazowe, maksymalnie składające się z dwóch słów, bo klientowi będzie znacznie łatwiej zapamiętać taką markę niż długi opis wszystkich rodzajów działalności usługowej i handlowej, jakimi dane przedsiębiorstwo się para, bo i takie konstrukcje czasami bywały w użyciu. Jeśli uda się przy tym znaleźć słowo, które dobrze brzmi i łatwo zapada w pamięć, to sukces w budowaniu wizerunku firmy murowany.

Firma jako odskocznia od pracy

Czasami ludzie otwierają własną firmę wcale nie po to, aby stanowiła ich główne źródło dochodu. Stałe dochody zapewnia im zatrudnienie w jakimś przedsiębiorstwie. Nie muszą się martwic o opłacenie rachunków i wydatki na bieżące potrzeby. Mają systematycznie opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne. A jednak decydują się na uruchomienie własnej firmy. Można zapytać, co nimi kieruje i wtedy najczęściej usłyszy się odpowiedź, że chodziło o znalezienie odskoczni od rutynowych zadań wykonywanych na co dzień w pracy. Własna firma ma stanowić sposób na realizację jakiejś własnej pasji, na którą nie ma przestrzeni w normalnym miejscu pracy. Przecież wiele osób ma jakiegoś konika, jakieś hobby, któremu poświęcają wiele wolnego czasu. Wcześniej czy później wielu z nich wpada na pomysł, aby ze swoich zainteresowań czerpać dodatkowe dochody, chociaż to nie one stanowią główną motywację. Owszem, miło jest stwierdzić, że klienci wykazują zainteresowanie tym, co dotychczas było robione jedynie w zaciszu domowym, a na dodatek chcą za to naprawdę płacić. Dla wielu osób bywa to sporym zaskoczeniem i dopiero otwarcie firmy utwierdza ich w przekonaniu o własnej wartości i pozytywnie wpływa na samoocenę. Wtedy początkowa odskocznia staje się czymś dużo ważniejszym niż etatowa praca.

Dobra lokalizacja to podstawa

Planowanie rozpoczęcia własnej działalności biznesowej wymaga wielu umiejętności logistycznych i interpersonalnych. Jeśli chodzi o kwestie międzyludzkie, sprawa wydaje się jasna. Właściciel firmy, a także wszystkie inne osoby, które będą ją reprezentować na zewnątrz, muszą dobrze się prezentować i przejawiać duże zdolności w zakresie nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów z ludźmi. Przydatna będzie też znajomość najważniejszych technik sprzedaży i reklamy. Natomiast jeśli chodzi o logistykę, to wśród najistotniejszych spraw znajduje się lokalizacja firmy. Jeśli zakład usługowy lub sklepik będą się znajdować w miejscu rzadko uczęszczanym przez mieszkańców miasta, to trudno liczyć na pozyskanie klientów. Niefortunna jest również lokalizacja gdzieś na peryferiach miasta, bo może się okazać, że chociaż firma jest kojarzona przez klientów i oferuje dobrą jakość zarówno obsługi, jak i towarów, to wiele osób zrezygnuje z jej usług tylko dlatego, że będą miały daleko. A mało komu chce się wybierać w podróż tylko po to, by coś kupić, bo jest to zwyczajnie czasochłonne i kłopotliwe. Czasami zdarzają się również pechowe miejsca. Można zaobserwować, że po kolei każda firma, która zaczynała działać pod jakimś adresem, zawijała działalność po krótszym lub dłuższym czasie. To także byłby zły wybór.

Jak pokazać firmę światu?

Firma, której nie widać to firma, której nie ma. Równie dobrze mogłaby nie istnieć. Jeśli klienci nie dowiedzą się, że dany sklep, punkt usługowy czy inny rodzaj działalności funkcjonuje, nie będą mieli jak z niego skorzystać, choćby właściciel firmy dbał o najwyższa jakoś sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Reklama jest nie tylko dźwignią handlu, ale jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Oczywiście, jeśli firmie zależy na odniesieniu sukcesu, ale chyba nie ma firmy, którą właściciel otwierałby z założeniem, że jego celem jest spektakularna klapa. Istotnym etapem w promowaniu własnej firmy jest opracowanie jej identyfikacji wizualnej. Obejmuje ona oryginalne i charakterystyczne logo, dopasowane pod względem kolorystycznym oraz każdym innym do charakteru prowadzonej działalności. Niemal koniecznością jest również w dzisiejszych czasach stworzenie własnej strony internetowej, która będzie przyciągała klientów do firmy lub stanowiła miejsce sprzedaży produktów w sieci. Jeśli właściciel jest przywiązany do bardziej tradycyjnych metod kontaktu z potencjalnymi klientami, dobrym pomysłem jest projekt firmowych kopert i papieru, który będzie natychmiast rozpoznawalny. Najlepiej jeśli zajmie się tym profesjonalny grafik. Potem można przejść do innych form reklamy, na przykład banerów reklamowych.